Gå-hjem møde – Ny ISO 9001 og ISO 14001

Gå-hjem møde - Ny ISO 9001 og ISO 14001 

Mange certificerede virksomheder har endnu ikke opgraderet deres ledelsessystem til de nye ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015! 

Det haster snart med at komme igang, da opfyldelse af disse standarder skal verificeres ved et opfølgnings- eller recertificeringsaudit senest medio 2018 for at opfylde konverteringsfristerne for de nye standarder (sept. 2018). 

Det er derfor nu, du skal til at forholde dig til de nye krav og få dem indarbejdet i jeres nuværende ledelsessystem - og måske samtidig forenkle og revitalisere systemet, så det i højere grad svarer til jeres behov og forventninger.

Deltag på vores gå-hjem møde og få overblik over de nye krav samt hvordan du kan arbejde med at opfylde dem i praksis.

 

Hvad er nyt?

Både ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 indeholder en række nye, fælles krav om fastlæggelse af organisationens rammer og vilkår, interessernes behov, krav og forventninger og af organisationens risici og muligheder (risikobaseret tilgang) samt skærpede krav til lederskab og -forpligtelse. Til gengæld er der reducerede krav om dokumentation af processer og om en egentlig håndbog, lige som begrebet ”ledelsens repræsentant” er udgået.

Endvidere er der i ISO 9001:2015 nye og ændrede krav til planlægning for opfyldelse af kvalitetsmål, fastlæggelse af procesinput- og output, planlægning af ændringer samt styring af processer, produkter og ydelser leveret udefra.

I ISO 14001:2015 er der nye og ændrede krav om fastlæggelse af ekstern miljøkommunikation, driftsplanlægning og styring, herunder krav om se på organisationens miljøforhold i et livscyklusperspektiv samt til overvågning, måling, analyse og evaluering.

Begge standarder bygger på en ny, fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt, og som bliver fælles for alle ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med forskellige standarder og integrere opfyldelsen i ét fælles ledelsessystem.

 

Formål

Formålet med gå-hjem mødet er at introducere den nye fælles struktur samt de nye og ændrede krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, herunder hvordan du kan opfylde kravene i praksis.

Gå-hjem mødet giver dig viden og inspiration om de nye standarder og anviser muligheder for, hvordan I kan opfylde kravene i praksis på en måde, der samtidig understøtter virksomhedens udvikling.

 

Indhold

Gå-hjem mødet har følgende program:

  • Indledning og præsentation
  • Introduktion til den nye fælles ISO-struktur
  • Introduktion til de vigtigste ændringer i ISO 9001 og ISO 14001
  • Dialog – hvordan kan de ændrede krav opfyldes i praksis
  • Brug anledningen - forenkle og revitalisér jeres ledelsessystem 
  • Hvordan kommer du i gang?

 

Tid og sted

Gå-hjem mødet afholdes:

  • Kontakt os for nærmere info

v. Milestone Pro ApS, Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj

 

Pris og tilmelding

Deltagelse er gratis, men der opkræves 300 kr. i tilfælde af udeblivelse uden framelding (senest dagen før). Max. 2 deltagere pr virksomhed.

Kontakt Merete Nielsen på / tlf. 8615 1714.

 

Link

Læs mere om

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller