Østjysk Bolig

Østjysk Bolig - FN's verdensmål

Vi ønskede at sætte mere fokus på FN’s verdensmål, - i første omgang ved at gøre det til hovedtema på vores årlige kursusweekend for alle interesserede medlemmer fra afdelingsbestyrelserne, i alt ca. 80 deltagere. Vi hyrede derfor konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro, som med støtte fra Niels Lund fra Fours Squares forestod en heldags workshop om FN’s verdensmål.

Workshoppen blev en kæmpe succes, idet jeg aldrig har oplevet et tilsvarende deltagerengagement på en kursusweekend før. Samtidig kom der mange gode forslag til, hvilke verdensmål/delmål, vi burde arbejde med, og hvad vi kunne gøre for at understøtte målene.

Vi skylder konsulenterne stor tak for indsatsen, - vi har sjældent oplevet nogle facilitatorer, der var så velforberedte på, hvad de vil sige. Vi har derfor nu besluttet at fortsætte samarbejdet med Milestone Pro og arbejde konkret med at understøtte flere af målene gennem en række arbejdsgrupper.

Vi er rigtigt glade for det gode samarbejde, vi har haft med vores konsulent, – han har været god til at opfylde vores ambitioner gennem konkret inspiration og en målrettet indsats. Vi har derfor besluttet at fortsætte samarbejdet med ham om realiseringen af vores mål og planer.

Østjysk Bolig har efterfølgende iværksat et projekt, hvor der i første omgang arbejdes konkret med 3 verdensmål - mål 7, 11 og 12 fordelt på 3 arbejdsgrupper bestående af medarbejdere og repræsentanter for lokalafdelingerne. Hver gruppe har gennem projektet udviklet visioner, mål og planer for, hvordan Østjysk Bolig vil arbejde med det specifikke verdensmål, og disse skal herefter godkendes og implementeres i praksis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Allan Søstrøm, Direktør for boliselskabet Østjysk Bolig

www.oestjyskbolig.dk