Nyt samarbejde med Gabriel A/S om C2C

Nyt samarbejde med Gabriel A/S om C2C

 Vi har sammen med Gabriel A/S netop indgået samarbejde med EPEA Hamburg (Michael Braungart) om at tilbyde Cradle to Cradle (C2C) rådgivning til danske virksomheder. Baggrunden for det nye samarbejde er et fælles ønske om at udbrede ideerne i C2C i Danmark, og herunder støtte og rådgive danske virksomheder i C2C, så de bliver mere miljømæssig bæredygtige. Ved at udvikle en virksomheds forretningsmodel, så den bliver mere miljømæssig bæredygtig, kan den samtidig opnå nogle konkurrencemæssige fordele.

Gabriel A/S besidder en omfattende viden om C2C og andre miljømærker fra egne certificeringer og har i efteråret 2010 opnået Danmarks første Cradle to Cradle (C2C)-certificering. Business Manager for kvalitet, miljø og produktion (QEP) Kurt Nedergaard, Gabriel A/S fortæller:

- Vi har samarbejdet med konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro i over 20 år og har i løbet af årene gennemført en række spændende projekter bl.a. inden for forretningsudvikling og miljø, hvilket har bidraget positivt til vores udvikling.

- Vi har store forventninger til det nye samarbejde, da vi tror på, at en kombineret forretnings- og miljømæssig rådgivning omkring bæredygtig forretningsudvikling vil give succes. Vi oplever således allerede nu stor interesse for C2C fra private og offentlige virksomheder, fortsætter Kurt Nedergaard.

Hvorfor gik Gabriel efter en C2C-certificering?
- Vi har i mange år arbejdet med bæredygtighed og har en række miljømærkninger og – certificeringer inden for miljøområdet, fortæller Kurt Nedergaard, – vi oplevede en stigende interesse for C2C hos flere af vore store, globale kunder, så det var naturligt for os at begynde arbejdet med C2C.

- Vi har som de første i Danmark opnået en sølv-certificering, hvilket vi er meget stolte af. Vi har skullet opfylde en række nye miljøkrav og dokumenteret miljøegenskaber i de produkter, som certificeringen omfatter, men er dog blevet godt hjulpet af vores effektive miljøledelse efter ISO 14001 samt vores nuværende miljømærker bl.a. EU-blomsten og Økotex.

- Vi tror på, at der kommer en stigende efterspørgsel på mere bæredygtige produkter, hvor der samtidig kan spares ressourcer og dermed penge, ligesom vi kan understøtte vore kunders forretning f.eks. ved at udvikle bæredygtige kontorstoffer, som de kan anvende til deres bæredygtige møbler. På den måde skal alle i forsyningskæden både bidrage til, men får samtidig også glæde af C2C, slutter Kurt Nedergaard.

C2C og andre miljømærker
Der findes i forvejen en række muligheder for at reducere en virksomheds miljøpåvirkninger, men Cradle to Cradle (på dansk ”vugge til vugge”) går længere end de andre, idet C2C udover skrappe krav til miljøskadelige stoffer tager udgangspunkt i, at affald er en ressource snarere end et miljøproblem, hvorfor produktion ikke må medføre affald.

billede gabrielC2C er udviklet af arkitekt William McDonough og kemiprofessor Michael Braungart. Konceptet bygger på naturens egne vækstprocesser, som grundlag for vores produktion.

Intet går til spilde, så der findes ikke affald, men næringsstoffer og materialer i et evigt flow. Konceptet er uddybet i bogen ”Cradle to Cradle: Remaking the way we make things”.

C2C kan f.eks. indføres ved at designe og producere virksomhedens produkter, så de ved slutningen af deres levetid kan returtages og adskilles, hvorefter sliddele skiftes og genanvendes/nedbrydes, mens produktet sælges som renoveret eller nyt. Derved undgås det, at produktet skal forbrændes eller ender på lossepladsen.

Læs mere om Gabriel A/S på www.gabriel.dk og Cradle to Cradle på www.mbdc.com  

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

kurt

Kurt Nedergaard,
Business Manager for kvalitet, miljø og produktion.
Gabriel A/S
www.gabriel.dk