Anerkendende arbejdsmiljøgennemgang

Kursus - anerkendende arbejdsmiljøgennemgang

Få større viden om, hvordan en arbejdsmiljøgennemgang kan skabe værdi

Ideen med en arbejdsmiljøgennemgang er at gennemgå jeres arbejdsplads for at afklare, om arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at alle myndighedskrav til arbejdsmiljøet er overholdt.

Arbejdstilsynets statistikker viser, at over 50 % af de virksomheder, hvor Arbejdstilsynet har ført tilsyn, har problemer med at overholde lovkravene.  

0090En arbejdsmiljøgennemgang er en meget effektiv måde at få afdækket, om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i praksis foregår som aftalt i arbejds-miljøorganisationen – altså i praksis efterlever indgåede aftaler og lovkrav.
 
Virksomheder, der er arbejdsmiljøcertificerede efter OHSAS 18001 eller bekendtgørelse nr. 923, skal gennemføre arbejdsmiljøgennemgange mindst to gange om året jævnfør arbejds­ministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 21. okt. 2001 §15.

En arbejdsmiljøgennemgang gennemføres normalt af virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter og kan udføres inden for eget område (hvor man har størst kendskab), eller på andres områder, idet det kan være sundt at få nye, uvildige øjne på indsatsen.
 
Arbejdsmiljøgennemgange udføres ofte med en kontrollerende tilgang, hvilken erfaringsmæssigt kan føre til en negativ holdning hos modtagerne. Ved en anerkendende arbejdsmiljøgennemgang anvendes en coachende, positiv attitude og dialog med medarbejderne for at afdække områdets styrker og forbedringsmuligheder. Dermed medvirker arbejdsmiljøgennem­gangen til at sikre den nødvendige dynamik og udvikling i ­arbejdsmiljøindsatsen.

 

Formål

Formålet med kurset er at forbedre deltagernes kompetencer vedrørende arbejdsmiljøgennemgange, herunder især coaching, interviewteknik, myndighedskrav mm.
 
Kurset udvikler deltagerne til kvalificerede facilitatorer inden for arbejdsmiljø, så de bl.a. formår at
plan­lægge, forberede, udføre og rapportere en anerkendende arbejdsmiljøgennemgang i praksis ud fra en rolle som inspirator og coach snarere end ”controller”-rolle.

 

Indhold

Kurset kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:
 
● Hvorfor anerkendende arbejdsmiljøgennemgange?

● Kvalificeret interview og notatteknik

● Introduktion til de vigtigste og nyeste myndighedskrav vedr. arbejdsmiljø

● Planlægge, forberede og gennemføre en anerkendende arbejdsmiljøgennemgang

● Arbejdsmiljørepræsentanten som coach og inspirator

● Arbejdsmiljøgennemgange i praksis – på udvalgte områder i organisationen

● Rapportering og refleksion over de udførte arbejdsmiljøgennemgange

 

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk