Workshop – Forbedre jeres ledelsessystem

Introduktion
Vi tilbyder en intern 1-dags workshop, hvor vi afdækker jeres behov, mål og ønsker til forbedringer i jeres eksisterende ledelsessystem og konkretiserer, hvordan I kan forbedre systemet.

Det kan f.eks. være, at I ønsker at forenkle systemet, udvide det med nye områder f.eks. miljø eller arbejdsmiljø, opnå større ejerskab til systemet blandt medarbejderne, at gøre systemet mere elektronisk baseret, at medtage nye processer/aktiviteter i jeres virksomhed, opfylde nye ISO-krav eller at gøre jeres system mere strategiunderstøttende.  

miljoeogenergiledelseMange oplever, at deres ledelsessystem inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø mm på et tidspunkt ikke længere giver nok værdi eller opfylder virksomhedens behov. Måske er systemet endda certificeret, men tør vi ændre det, – kan vi miste certificeringen?
 
I mister ikke certificeringen grundet ændringer i ledelsessystemet, så længe det eksisterende system kører eller det nye system også lever op til de standarder, som ligger til grund for jeres certificering f.eks. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 mm. Men ved større systemændringer er det en god idé at informere jeres certificeringsorgan.

Baggrund
Mange har indført deres ledelsessystem for 10-20 år siden, og ofte som et minimumssystem, der primært havde fokus på at opfylde kravene i en eller flere standarder og få et  certifikat f.eks. som følge af kundekrav eller –forventninger.

Virksomheden fik en ekstern værdi ud af certificeringen, men mange har efterfølgende oplevet, at de ikke helt har fået den interne værdi ud af systemet, som de håbede på. Og måske opfattes systemet nu mere som en unødvendig omkostning – og som en ”møllesten om halsen”, specielt hvis det er omfattende.
 
Men der er ingen grund til daglig irritation og eller blot at ”overleve” et sådant system, når der er så mange, gode muligheder for forbedringer – ofte med en mindre indsats. Med den udvikling, der er sket i virksomheden, på markederne og inden for IT er der ofte både behov og gode muligheder for at udvikle jeres ledelsessystem, så det i højere grad opfylder jeres behov og skaber større værdi for jer.
 
Indførelse af et forbedret ledelsessystem vil have en lang række fordele afhængig af, hvilke forbedringer der er tale om. Det kan f.eks. være større brugervenlighed, større ejerskab til systemet blandt medarbejderne, et system, der i højere grad afspejler jeres nuværende virkelighed eller forbedrede processer, der udover at opfylde ISO-krav sikrer, at virksomhedens strategi bliver effektivt implementeret.

Indhold
Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

  • Introduktion til moderne ledelsessystemer

  • Kort introduktion til virksomhedens nuværende ledelsessystem

  • Diskussion – forbedringsbehov i jeres nuværende ledelsessystem

  • Muligheder for at opfylde disse forbedringsbehov - eksempler

  • Diskussion - Hvordan kan I konkret forbedre systemet?

  • Hvordan kan jeres forbedrede ledelsessystem se ud - eksempler

  • Diskussion – Hvordan skal jeres nye ledelsessystem se ud?

  • Plan for den videre forbedring af ledelsessystemet