Workshop – Digitalisering

Workshop - Digitalisering

Kom i gang med digitalisering - vi tilbyder en 2-dags workshop, hvor du får inspiration til at gentænke jeres forretning og skab større værdi for jeres kunder og virksomhed. Digitalisering kommer i en hastighed, der oversigter alle eksperters vurderinger.

Baggrund

Den digitale transformation bliver ofte kaldet for den fjerde industrielle revolution eller Industri 4.0.

Den digitale transformation bliver mere kompleks, da det i høj grader drejer sig om at erstatte brainware - det kan virke skræmmende, men udfordringen er, at se alle de spændende muligheder den medfører.

Digitalisering udfordrer alle dele af forretningen, og et godt sted at starte er, at indarbejde “det digitale” i strategier og udvikle (nye) forretningsmodeller, hvor produktet bæres til markedet digitalt.

Digitale forretningsmodeller er ofte karakteriseret af en tættere relation til kunden, at det fysiske produkt ”blot” er et middel og ikke et mål i sig selv og at betalings- og servicemodeller bliver fleksible. Det fordrer nye processer, kompetencer og ikke mindst mindset.

Forandringerne handler i høj grad om øget samarbejde med partnere i værdikæden, hvor partnernes forskellige styrker udnyttes til fælles værdiskabelse.

Men hvilken betydning har Digitalisering for den enkelte virksomhed? Hvordan kan virksomheden forretningsudvikle produkter, ydelser, processer, systemer og organisation i en teknologisk og omskiftelig verden? Hvilket mindset og kompetencer er der behov for i morgendagens forretning?

Formål

At du får inspiration til at igangsætte en forandringsproces, hvor produkter, services, processer og systemer gøres billigere, hurtigere og mere tilgængelige. Du får input og enkle praktiske værktøjer, du kan bruge i jeres digitale forretningsudvikling. Desuden får du sparring til at udarbejde en roadmap for digitalisering af din virksomhed.

Målgruppe

Ledere i SMV-virksomheder, der har strategisk indflydelse og arbejder med forretningsudvikling.

Indhold

Workshoppen kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde følgende programpunkter:

  • Introduktion til digital forretning, hvor kravet er hurtigere, billigere og bedre produkter og services.
  • Forretningsudvikling med et digitalt mindset - farvel til den traditionelle kunde/leverandør tilgang og fokus på cirkulær økonomi samt nye forretnings- og betalingsmodeller.
  • Hvilke oplevelser skaber værdi på kundens rejse så vores value proposition er en gave til kunden?
  • Hvem er morgendagens partnere og hvordan tackler vi udvikling og drift i et partnerskab?
  • Hvilke udfordringer og barrier skal overvindes for at få succes med forandringerne?
  • Hvordan initieres og implementeres forandringerne i organisationen - fokus på kommunikation, kultur og kompetencer.
  • Individuel sparring, erfaringsudveksling netværk samt arbejde med egen road map.

Tid og sted

Workshoppen afholdes efter nærmere aftale.

Workshoppen faciliteres af Niels Lund, Four Squares Management ApS, Aarhus.

Max. 10 deltagere på holdet.

Pris og tilmelding

Kr. 3.295,- ex moms - inkl. fuld forplejning. Fri afbestilling indtil 14 dage før workshop.

Tilmelding på telefon 2540 2205 eller eller www.foursquares.dk/events/.

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk