Værdikædesamarbejde om øget genbrug af byggeaffald

Værdikædesamarbejde om øget genbrug af byggeaffald

Bygge- og anlægssektoren står for over 1/3 af det producerede af-fald i Danmark svarende til 4.2 mio. tons (excl. jord) i 2015 jf. Miljøstyrelsens affaldsstatistik. Heraf blev 87 % recycled, mens under 1 % blev genbrugt – og samtidig blev 10-15 % af alle nye byggematerialer til byggeaffald i forbindelse med byggeprocessen. Disse tal fremgår af et casestudie vedr. Danmark fra Ellen MacArthur Foundation.

Det kan og skal vi som samfund gøre noget ved!

I samarbejde med Horsens og flere andre kommuner i Region Midtjylland arbejder vi på at etablere nye, innovative værdikædesamarbejder om bedre re- og upcycling af byggematerialer.  For at undersøge muligheder og barrierer for mere upcycling af byggeaffald har vi netop gennemført et pilotprojekt med deltagelse af 5 virksomheder. Den viste bl.a., at virksomhedernes kunder pt ikke går op i og efterspørger cirkulær økonomi og re- eller upcycling, hvorfor virksomhederne hidtil ikke har haft megen fokus, og dermed prioriteret deres tid på at skabe bedre løsninger vedr. byggeaffaldet, men i stedet set det som et grundvilkår i branchen.  

Pilotprojektet og en netop afholdt Master Class viste, at de involverede virksomheder har stor interesse og lyst til at arbejde med cirkulær økonomi, mindske mængden af byggeaffald, samarbejde på tværs m.v. men at byggebranchen er en konservativ og traditionel branche med gang i væksten og med en række strukturelle barrierer for at reducere byggeaffaldet, herunder at materialer er billigere end timelønninger, så sortering ofte ikke kan betale sig.

Hovedformålet med projektet bliver derfor at udvikle, teste, dokumentere og profilere nye værdikædesamarbejder og -partnerskaber inden for byggebranchen og herigennem understøtte bedre re- og upcycling af nyt og brugt byggeaffald, og dermed nedbringe mængden af byggeaffald. Samtidig skal projektet skabe nye forretningsmuligheder for virksomheder i målgruppen. Målgruppen er primært virksomheder i hele værdikæden fra identificeret byggeaffald og bagud i værdikæden til de håndværkere, byggefirmaer/entreprenører og nedbrydere, som producerer byggeaffald.

Kontakt os hvis du er en del af værdikæden inden for byggeri og ønsker at deltage i projektet - eller har spørgsmål til projektet.