Kvalitetsværktøjer PPAP, FMEA, CP, APQP, 8D

Kvalitetsværktøjer; PPAP, FMEA, CP, APQP, 8D

Inden for en række brancher f.eks. vindmølle- og energisektoren stiller mange kunder krav om brug af forskellige kvalitetsværktøjer, som led i det løbende samarbejde – og undertiden som en forudsætning for overhovedet at blive leverandør. Det sker typisk fordi kunderne vil have mere kontrol med leverandørens faktiske kvalitetsindsats og dermed opnå en høj grad af sikkerhed for, at leverandøren kan opfylde specificerede krav.

Kvalitetskravene er stadig stigende, så for mange virksomheder er det ikke længere tilstrækkeligt at opfylde kravene i f.eks. ISO 9001. Kundernes krav og forventninger til virksomhedens styring af kvaliteten er stigende og omfatter i dag ofte brugen af en lang række kvalitetsværktøjer. Det kan f.eks. være:

  • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) er en struktureret metode til at identificere, vurdere, rangordne og prioritere de risici (og evt. muligheder), der er ved design (kaldet DFMEA) eller produktion (kaldet PFMEA) af et konkret produkt med henblik på, at iværksætte nødvendige handlinger til at fjerne, begrænse eller overvåge risikoen. Den færdige FMEA skal ofte godkendes af kunden.
  • PPAP (Production Part Approval Process) er en struktureret metode til at forebygge fejl ved at fastlægge og synliggøre de processer, kvalitetskrav, inspektioner m.v., som virksomheden udfører ved fabrikation af et givent produkt for med en høj grad af sikkerhed at leve op til indgåede kundeaftaler. PPAP bygger ofte på, at der forinden er udført FMEA. Den færdige PPAP samt ønsker om ændringer hertil skal typisk godkendes af kunden før ændringen må udføres.
  • CP (Control Plan) er en struktureret metode til at fastlægge, ved hvilke trin i en produktionsproces (eller anden proces), der skal gennemføres konkrete inspektioner eller test, herunder af hvem og i hvilket omfang, efter hvilke krav, med hvilket udstyr og med hvilken reaktion i tilfælde af afvigelser. CP skal ofte godkendes af kunden.
  • APQP (Advanced Product Quality Planning) er en struktureret metode til at udvikle en produktkvalitetsplan der sikrer, at hele processen omkring udvikling og produktion af et nyt produkt, herunder de interne og eksterne interessenter/leverandører anvender samme grundlag til produkt- og procesfrembringelse. Dermed skabes større sikkerhed for, at produktet opfylder kundekrav og -forventninger.
  • 8D (Disciplines) Report er en struktureret metode til problemløsning, som går ud på, at man med udgangspunkt i en konstateret afvigelse iværksætter problemløsning og vurderer behov og muligheder for forebyggelse af tilsvarende afvigelser gennem forbedringer. Mange internationale kunder kræver af deres leverandører, at de udfylder og returnerer en 8D-rapport, når kunden oplever afvigelser for at sikre, at der ikke alene sker brandslukning men forebyggelse at tilsvarende afvigelser ved leverandøren.

Hvordan kommer I i gang?

Ønsker I at arbejde med nogle af disse kvalitetsværktøjer, eller oplever I kundekrav om udarbejdelse af specifikke kvalitetsværktøjer kan vi støtte jer med at få udarbejdet såvel værktøjer som det konkrete indhold i værktøjerne, så I lever op til kundernes krav på en måde, som også fungerer for jer.

Ud fra de formulerede krav kan vi sammen opsætte en plan og sammen gennemføre planen inden for det aftalte tidsrum.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk