Gå-hjem møde – forbedre jeres processer dagligt

Er løbende procesforbedringer en utopi?

Nej - en ny samarbejdsplatform kaldet Gluu giver nye muligheder for, at brugere og interessenter i en virksomheds forretningsproces løbende kan kommentere og diskutere de enkelte procestrin og komme med forslag til procesforbedringer. Dermed kan medarbejderne løbende udvikle deres processer, så de bliver mere proaktive, kunde­orienterede, effektive og værdiskabende – eller set fra medarbejderside, nemmere at udføre og med mindre ”bøvl”.

I dag sker procesforbedringer ofte i større ryk. Anledningen kan være projekter som imple­mentering af en ny strategi, en turn-around, indførelse af Lean, store problemer/afvigelser eller indførelse af et nyt ledelsessystem inden for kvalitet, miljø, arbejds­miljø m.v. I sådanne projekter er der ofte god fokus på at involvere medarbejderne i at forbedre deres egne processer for at sikre medarbejdernes ejerskab til resultatet.

image7Der opnås derfor typisk gode procesløft i forbindelse med  projekter. Men når projektet er færdigt f.eks. ledelsessystemet er indført/certificeret bliver det hverdag igen. 

I hverdagen er der ofte ikke fokus på forbedring af processerne, måske fordi det opfattes som "besværligt" at ændre i ledelsessystemet eller der mangler en platform til at dele ideerne. 

I mange firmaer foretages således kun få, årlige procesløft og typisk som følge af audit eller ledelsens årlige evaluering.

Ved at gøre procesforbedringer til en løbende og måske dagligdags aktivitet skabes ikke alene mange flere procesløft, men også større ejerskab og engagement blandt medarbejderne, da de får større indflydelse på at udvikle egne processer og arbejdsplads.
 
Formål
Formålet er at introducere ideer og metoder til løbende procesforbedringer samt samarbejdsplatformen Gluu.
 
På gå-hjem mødet fås viden og inspiration samt mulighed for at afprøve Gluu i praksis på en proces og på den måde få et indtryk af, hvordan I kan få glæde af Gluu. I kan efter mødet arbejde videre med en eller flere processer, hvor I får flere erfaringer med platformen f.eks. gennem en 1-dags workshop hos jer, som vi udbyder.

Program
Gå-hjem mødet har følgende program: 

  • Indledning og præsentation

  • Introduktion til løbende procesforbedringer 

  • Dialog – hvordan oplever I jeres procesforbedringer?

  • Introduktion til samarbejdsplatformen Gluu

  • Workshop – sådan anvender I Gluu i praksis

  • Hvordan kommer I videre med procesforbedringer

  • Afslutning

Tid og sted
(NB: Nyt tidspunkt er ikke planlagt) v. Milestone Pro, Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj.

Pris og Tilmelding
Deltagelse er gratis, men der opkræves 300 kr. i tilfælde af udeblivelse uden framelding (senest dagen før). Max. 2 deltagere pr virksomhed og max. 20 deltagere. 
 
Kontakt Merete Nielsen på , tlf. 8615 1714