FSC eller PEFC certificering af virksomheder

Markedet efterspørger bæredygtige møbler, træ og papir

Få en FSC eller PEFC certificering af jeres møbler eller andre træ- eller papirprodukter og forøg jeres salg til de slutbrugere, kunder og markeder, der efterspørger sikkerhed for, at jeres produkter er bæredygtige.

Ca. 250 danske virksomheder (globalt ca. 28.000) er i dag FSC-certificerede, og antallet stiger løbende bl.a. fordi der hyppigt stilles FSC-krav ved offentlige indkøb i Danmark, Norden samt f.eks. i UK, Holland og Tyskland.

csr2De fleste har set FSC-logoet, som er det mest udbredte i Danmark eller PEFC-loget på papirer, tryksager, havemøbler mm.

Logoet fortæller, at det anvendte træ er produceret bæredygtigt i oprindelseslandet, og at der er sikkerhed for gennem sporbarhed i værdikæden, at det anvendte træ til de pågældende produkter rent faktisk stammer fra en bæredygtig skovdrift.

FSC står for Forest Stewardship Council og det er en global, non-profitordning, der bl.a. støttes af en række NGO’er. Ordningen har 10 grundprincipper, som FSC-certificerede virksomheder skal opfylde

Der findes således krav til skovejerne/-forpagtere om god skovledelse (Forest Management) dokumenteret i en standard. Opfyldelse af standarden sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Ca. 200.000 hektar skov i Danmark er FSC-certificeret.
Endvidere findes krav om sporbarhed til aftagerne af træet, - en såkaldt CoC (Chain of Custody) standard, som kan opfyldes af produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder, grossister eller lignende. Det er en sporbarhedscertificering, der sikrer, at FSC-produceret træ kan spores fra skoven til det står i butikkerne eller ender ved slutbrugerne som et færdigt produkt. Det kræver, at alle led i værdikæden er FSC-certificerede.

En møbelproducent, der ønsker en FSC-certificering må derfor kun anvende FSC-materialer fra FSC-certificerede leverandører til de produktgrupper, som FSC-certificeringen omfatter. Alle CoC-certificerede virksomheder skal dokumentere, at de adskiller FSC-materialer og andre materialer i produktion og lagring.

Nogenlunde tilsvarende krav gør sig gældende for PEFC, som er en ordning, der er meget parallel med FSC. Der er ca. 250.000 hektar skov i Danmark, som er PEFC-certificeret, mens ca. 75 danske virksomheder har en PEFC-sporbarhedscertificering.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. I den forbindelse kan der med fordel foretages en statusanalyse for afdækning af jeres nuværende indsats i forhold til den relevante FSC eller PEFC-standard.

Endvidere fastlægges de produktgrupper, som certificeringen skal omfatte, herunder muligheden for at indkøbe FSC-certificeret træ eller papir fra nuværende eller nye FSC- eller PEFC-certificerede leverandører.

Opfyldelsen af de forskellige standardkrav dokumenteres af jeres medarbejdere i et ledelsessystem, der beskriver indsatsen. Denne kan med fordel integreres med evt. eksisterende ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø mm. Opfylder systemet kravene i CoC-standarden kan virksomheden FSC-certificeres og dermed opnå retten til at anvende FSC-logoet på de omfattede produkter.