Få en CSR screening

Få overblik over jeres sociale ansvarlighed!

Har I kendskab til jeres nuværende indsats for at være socialt ansvarlige? Hvad er jeres status i.f.t. kravene i ISO 26000? Kan I gøre mere for at dokumentere og kommunikere indsatsen? Trænger indsatsen til et løft? Hvad kan I gøre for at udvikle og kommunikere jeres sociale ansvarlighed?

Disse spørgsmål kan I få besvaret ved at lade os gennemføre en CSR screening af jeres indsats og rapportere om jeres status, herunder jeres styrker og forbedringsområder.

BILLEDE13OKCSR er forkortelsen for Cooperate Social Responsibility.  I en verden med stigende global konkurrence og forsyningskæder får CSR stadig større betydning for, om I opfattes som socialt ansvarlige.

Jeres kunder og det øvrige samfund forventer og stiller i nogle tilfælde krav om, at I og jeres globale leverandører (og deres underleverandører) lever op til skrevne og uskrevne etiske krav, undertiden formuleret som konkrete politikker og krav vedr. CSR.

Nogle virksomheder har tilsluttet sig FN’s Global Compact, der indeholder 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.v. I Danmark kom der i 2008 også krav om, at de ca. 1100 største virksomheder skal redegøre for deres sociale ansvar i deres årsrapport (se årsregnskabsloven, lovbek. nr. 395).

I 2009 udkom så den første internationale standard (guideline) ”ISO 26000 Social ansvarlighed”, som vi i Danmark har valgt at supplere med DS 49001. Denne standard følger ISO 26000 i struktur og indhold, men derudover kan der udstedes certifikat som bevis på kravopfyldelse.

Hvordan komme i gang?

CSR-screeningen kan bestå i en miniscreening, hvor vi f.eks. interviewer jeres funktionsansvarlige inden for miljø, arbejdsmiljø og indkøb eller direktør (ca. 1-2 timer), og på den baggrund dokumenterer jeres overordnede CSR-profil med jeres styrker og forbedringsmuligheder inden for miljø, arbejdsmiljø, leverandøretik mm. Denne screening kan vi tilbyde gratis i forbindelse med et uforpligtende møde.

CSR screeningen kan dog med fordel udvides til f.eks. én dag, hvor vi screener jeres status i forhold til opfyldelsen af ISO 26000/DS 49001 ved at interviewe flere nøglepersoner.

På baggrund heraf udarbejder vi en CSR-statusrapport med konklusion, forbedringsforslag, styrker og indsatsområder. Rapporten kan vi f.eks. præsentere på et efterfølgende lederseminar, hvor I således får et kvalificeret grundlag for at træffe beslutning om jeres mål og CSR-tiltag, - f.eks. at opnå en CSR certificering.