Få en C2C screening

Få overblik over jeres miljømæssige ansvarlighed!

Får I fuldt udbytte af jeres miljøindsats? Kan I gøre mere for at dokumentere og kommunikere indsatsen? Trænger indsatsen til et løft? Hvad er jeres status i.f.t. kravene i C2C? Hvad kan I gøre for at udvikle og kommunikere jeres miljømæssige ansvarlighed?
 
Disse spørgsmål kan I få besvaret ved at lade os gennemføre en C2C screening af jeres miljøindsats og rapportere om jeres status, herunder jeres styrker og forbedringsområder.

BILLEDE13OKC2C er forkortelsen for Cradle to Cradle, som tager udgangspunkt i ideen om cirkulær økonomi, hvor vi går bort fra ”brug og smid væk”-tankegangen og i stedet opfører os mere miljømæssigt ansvarligt.
 
I stedet for at forbrænde eller deponere vores affald og udtjente produkter på lossepladsen behandler vi det som en ressource, der skal genbruges.
 
C2C-konceptet er udviklet af Michael Braungart, EPEA Hamburg og William McDonough. Det indeholder en række krav til en virksomheds miljømæssige indsats f.eks. krav til materialeindholdet i jeres produkt, materiale­genbrug, vedvarende energi, vand og CSR.
 
Der er stor international interesse for C2C bl.a. ved arkitekter og i internationale virksomheder, der har set ideen i en forbedret miljøindsats. Der er ikke tale om idealisme men om en sund forretningsmæssig og strategisk udvikling, hvor C2C-proaktive virksomheder opnår nogle konkurrencemæssige fordele.
 
De få danske virksomheder, der hidtil har arbejdet med og opnået en C2C certificering, oplever alle stor interesse og nye forretningsmuligheder bl.a. i Holland, Tyskland og USA. Det gælder f.eks. Mærsk Line, KE Fibertec A/S og Gabriel A/S, der blev C2C-certificeret i 2010 som de første i Danmark.
Hvordan komme i gang?
C2C-screeningen kan bestå i en miniscreening, hvor vi f.eks. interviewer jeres miljøchef/-ansvarlige eller direktør (ca. 1-2 timer), og på den baggrund dokumenterer jeres overordnede miljøprofil med jeres styrker og forbedringsmuligheder. Denne screening kan vi tilbyde gratis i forbindelse med et uforpligtende møde.
 
C2C screeningen kan dog med fordel udvides til f.eks. én dag, hvor vi interviewer flere nøglepersoner og medtager flere parametre. Og herefter udarbejder en C2C rapport med konklusion, forbedringsforslag, styrker og indsatsområder. Rapporten kan vi f.eks. præsentere på et efterfølgende lederseminar, hvor I således får et kvalificeret grundlag for at træffe beslutning om jeres mål og C2C-tiltag, - f.eks. at opnå en C2C certificering.