Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS

Hvorfor indføre et ledelsessystem for drikkevandssikkerhed?

Ønsker I at forbedre sikkerheden for, at jeres drikkevand er sikkert og af høj kvalitet? Så indfør et drikkevandssikkerhedssystem efter ISO 22000 og få større systematik og bedre dokumentation i jeres styringsindsats og opfyld samtidig Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 8. feb. 2013 om kvalitetssikring af almene vandforsyningsanlæg!

Samfundets, kundernes og myndighedernes krav og forventninger til et sundt og sikkert drikkevand er stigende – det skyldes ikke mindst forbrugernes og mediernes naturlige interesse for de tilfælde, hvor fødevarekvaliteten ikke har været i orden men har forårsaget gener, sygdom og ekstra omkostninger.

foedevaresikkerhed01Disse tilfælde kunne generelt enten være undgået, generne mindsket eller forureningsårsagen hurtigere fundet, hvis alle vandforsyninger indførte Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (forkortet DDS) efter ISO 22000.

Det skyldes at standarden kræver en risikoanalyse baseret på HACCP-principperne og dermed en systematisk og kvalificeret vurdering af typer, størrelse, sandsynlighed og konsekvens af risici for drikkevandssikkerheden, som grundlag for at iværksætte en kvalificeret overvågning og forebyggelse.

ISO 22000 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Krav til virksomheder i fødevare­kæden er en international standard, som i 2005 afløste den danske standard DS 3027, der var verdens første ledelsesstandard for fødevaresikkerhed. Mange danske fødevare­virksomheder samt en del vandforsyningsselskaber har således allerede indført systemer for fødevaresikkerhed og er blevet certificerede herefter.

DANVA (branchesammenslutningen) har en politik om og holdning til at alle vandforsyninger bør indføre DDS. Sammen med Miljøministeriet har DANVA derfor udgivet en vejledning (nr. 72) i sikring af drikkevandskvalitet, som stiller krav til sikkerhed og kvalitet ved vandindvinding og –behandling, distribution og forbruger­installationer. Læs mere om vejledningen på www.danva.dk

Desuden kræver Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 8. feb. 2013 om kvalitetssikring af almene vandforsyninger, at vandforsyninger, der leverer mere end 17.000 m3 pr år senest d. 31. dec. 2014 har indført et kvalitetssikringssystem, der opfylder kravene i ISO 9001, ISO 22000, DDS eller tilsvarende.

Det kræver en indsats at indføre DDS, men alle vandforsyninger gør i forvejen en stor indsats grundet en række myndighedskrav på området bl.a. til forsyningens egenkontrol. Ved at indføre et DDS-system opnås større sikkerhed for at fødevarerne eller drikkevandet er sikkert og af ensartet kvalitet. Samtidig giver en certificering efter f.eks. ISO 22000 vandforsyningen en bedre profil i offentligheden, lige som evt. kundekrav på området opfyldes.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Dernæst foretages en risikoanalyse/HACCP-kortlægning af drikkevandssikkerheden sammen­holdt med den nuværende indsats, der fastlægges mål, og gennemføres forbedringer i indsatsen, specielt i relation til kritiske styringspunkter (CCP). Endvidere fastlægges den nødvendige styring af drikkevandssikkerheden i forsyningens drift og udvikling.

De forskellige indsatsområder samles i et ledelsessystem, der beskriver indsatsen. Opfylder systemet kravene i ISO 22000, er der mulighed for at bliver certificeret og dermed få et bevis på kravopfyldelsen.