Cradle to Cradle – miljømæssig ansvarlighed

Hvorfor arbejde med Cradle to Cradle?

Ønsker I at opnå nogle konkurrencemæssige fordele i en international økonomi, hvor det får stadig større betydning at være miljømæssig bæredygtig? Så indfør Cradle to Cradle (C2C) og bliv synlige gennem en C2C-certificering.

Cradle to Cradle (på dansk ”vugge til vugge”) tager udgangspunkt i ideen om en cirkulær økonomi, hvor vi går bort fra "brug og smid væk"-tankegangen og i stedet opfører os mere miljømæssigt ansvarligt ved at behandle vores affald som en ressource, der skal genbruges.

BILLEDE13OKC2C-konceptet er udviklet af Michael Braungart, EPEA Hamburg og William McDonough. Konceptet indeholder en række krav til materialeindholdet, materialegenbrug, vedvarende energi, vand og CSR. Materialeindholdet skal dokumenteres ned til 100 ppm, hvilke de færreste kan gøre i forvejen.

For at opnå en C2C-certificering skal virksomheden derfor skaffe sig større viden om produktets kemiske sammensætning og typisk skulle substituere enkelte komponenter eller materialer, som er miljømæssigt problematiske eller hvor data ikke kan fremskaffes.Desuden kræver de øvrige C2C-krav en forbedret miljøindsats og -adfærd. Endvidere skal virksomheden på sigt designe nye produkter, så de ved slutningen af deres levetid kan returtages og genbruges i egen virksomhed eller af andre - alternativt nedbrydes biologisk.

Der stor international interesse for C2C bl.a. ved arkitekter og i internationale virksomheder, der har set ideen i en forbedret miljøindsats. Der er ikke tale om idealisme, men om en sund forretningsmæssig og strategisk udvikling, hvor miljøansvarlige virksomheder opnår nogle konkurrencemæssige fordele

De indtil nu få danske virksomheder, der har arbejdet med og opnået en C2C-certificering oplever alle stor interesse for og nye forretningsmuligheder bl.a. i Holland, Tyskland og USA. Det gælder f.eks. Mærsk Line, KE Fibertec A/S og Gabriel A/S, der blev C2C-certificeret i 2010 som de første i Danmark.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Heri indgår overvejelser om, hvordan jeres forretningsmodel og salg kan forbedres gennem C2C, herunder hvilke kunder, der evt. allerede nu efterspørger produkter, der bør omfattes af en C2C-certificering.

Dernæst foretages kortlægning af de omfattede produkter og produktioners miljøforhold, herunder hvilke miljømærker og -certificeringer I evt. har i forvejen. Resultaterne sammenholdes med C2C-kravene og miljøforbedringer fastlægges og iværksættes.

 

De omfattede produkter kan herefter C2C-certificeres af MBDC, som er et uafhængigt C2C-certificeringsorgan.