Cradle to Cradle

Kursus - Cradle to Cradle (C2C)

Få viden og inspiration til at arbejde med Cradle to Cradle (C2C)
Vi tilbyder et 1-dags kursus i Cradle to Cradle (på dansk ”vugge til vugge”), ofte forkortet C2C. C2C tager udgangspunkt i ideen om cirkulær økonomi, hvor vi går bort fra ”brug og smid væk”-tankegangen og i stedet opfører os mere miljømæssigt ansvarligt. I stedet for at forbrænde eller deponere vores affald og udtjente produkter på lossepladsen behandler vi det som en ressource, der skal genbruges.
 
C2C-konceptet er udviklet af EPEA, Hamborg. Det indeholder en række krav til en virksomheds miljømæssige indsats f.eks. krav til materialeindholdet i jeres produkt, materialegenbrug, vedvarende energi, vand og CSR. Materialeindholdet skal dokumenteres ned til 100 ppm, hvilket de færreste virksomheder kan gøre i dag. 
 
For at opnå en C2C-certificering skal virksomheden derfor skaffe sig større viden om produktets kemiske sammensætning og typisk skulle substituere enkelte komponenter eller materialer. Samtidig vil de øvrige C2C-krav kræve en forbedret miljøindsats og -adfærd. Endvidere skal virksomheden på sigt designe produkter, så de ved slutningen af deres leve­tid kan genbruges i egen virksomhed eller af andre alternativt nedbrydes biologisk.

BILLEDE13OKDer er stor international interesse for C2C bl.a. ved arkitekter og i internationale virksomheder, der har set ideen i en forbedret miljøindsats.

Der er ikke tale om idealisme men om en sund forretningsmæssig og strategisk udvikling, hvor C2C-proaktive virksomheder opnår nogle konkurrencemæssige fordele.

De danske virksomheder, der hidtil har arbejdet med og opnået en C2C certificering, oplever alle stor interesse og nye forretningsmuligheder bl.a. i Holland, Tyskland og USA. Det gælder f.eks. Mærsk Line, KE Fibertec A/S og Gabriel A/S, der blev C2C-certificeret i 2010 som den første virksomhed i Danmark.

Formål

Formålet med kurset er at præsentere C2C og kravene i C2C-konceptet, samt hvordan virksomheden kan arbejde med dem. Der er fokus på at gøre kurset virksomhedsspecifikt gennem en række diskussioner og opgaver, der resulterer i, at virksomheden får (stikord til) en handlingsplan for det videre C2C-arbejde med hjem. 
 
Indhold
Kurset kan f.eks. indeholde følgende programpunkter (kan tilpasses jeres ønsker):

  • Hvad er cirkulær økonomi og C2C?

  • Hvorfor arbejde med C2C?

  • Hvad er status på jeres C2C-indsats? (evt. screeningsresultater præsenteres)

  • Opgave – virksomhedens cost/benefits fra C2C

  • Hvordan arbejder vi i praksis med C2C

  • Praktiske erfaringer med C2C indsats og resultater ved Gabriel A/S og KE Fibertec A/S

  • Hvordan opnås en C2C-certificering?

  • Opgave - Hvordan kommer vi i gang med C2C i egen virksomhed?