Boost jeres salg nu!

Workshop - Salgsudvikling

Forøg jeres omsætning og indtjening på 3-12 måneder
  

Vi tilbyder et salgs-boost i form af en workshop på ½-1 dag, hvor vi arbejder med at øge jeres salg og indtjening på den korte bane d.v.s. 3-12 måneder. Vi gør status på jeres salgsindsats overfor jeres nuværende og potentielle storkunder, arbejder med deres potentialer og fastlægger jeres fremtidige indsats for at forøge salget til dem inden for de næste 3-12 måneder.
 
Mange virksomheder oplever i disse år, at deres omsætning og indtjening står i stampe eller måske ligefrem er faldende. Sådan behøver det ikke at være. Selv i et konkurrencepræget marked med stor prisfølsomhed er der mange eksempler på, at en mere proaktiv og kundeorienteret salgsindsats gør en væsentlig forskel i forhold til at øge jeres omsætning til de nuværende topkunder på den korte bane og på længere sigt få en forøget omsætning på både eksisterende og nye, potentielle topkunder.

i7-jpegFør workshoppen fastlægger vi i fællesskab et program baseret på en dialog om jeres aktuelle behov og udfordringer. Som forberedelse til dagen kan vi endvidere tilbyde at indsamle fakta om jeres nuværende salgsindsats og –resultater.

Vi analyserer og præsenterer herefter resultaterne på workshoppen, som et faktuelt grundlag for diskussionerne på dagen.
 
Vi tilbyder at dokumentere workshoppens resultater og beslutninger samt sende dem til jer.

Indhold

Workshoppen kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde punkter som: 

  • Vores aktuelle situation vedr. omsætning og salg

  • Hvem er de nuværende topkunder? Hvordan udvikler salget sig på disse?

  • Hvilke potentialer har de nuværende topkunder?

  • Hvad er vores nuværende andel af kundernes potentiale?

  • Hvordan kan vi øge salget til topkunderne på kort sigt?

  • Hvordan kan vi gøre topkundernes potentiale større?

  • Hvordan skaber vi mere værdi for topkunderne?

  • Hvordan får vi nye, potentielle topkunder?

  • Hvordan kan vi øge salget til topkunderne på længere sigt?

Efter workshoppen har I fået ny energi og inspiration til jeres salgsudvikling. Vi støtter jer selvfølgelig gerne i jeres videre salgsudvikling. 

 

billede18 (2) (2)Kundecase – Plus Pack A/S, Odense
Vi besluttede at indlede et samarbejde med Milestone Pro om konsulent­støtte til vor salgsudvikling. Milestone Pro har således været primus motor på vor indsats med at få mere gang i salget.
 
Resultaterne har været bemærkelsesværdige. Allerede det første år steg salget med 23 %, begrænset af vor produktionskapacitet og de kommende år fortsatte stigningen på det niveau, vi havde ønsket.

Vi oplever, at projektet i høj grad har været en succes, og vi vil derfor gerne anbefale Milestone Pro til andre med behov for salgsudvikling.

Steen Haustrup, Bestyrelsesformand Plus Pack A/S